Giới thiệu

Công ty TNHH Truyền Thông & Sự Kiện X Media Plus là công ty chuyên tổ chức các sự kiện giải trí, truyền thông…